psd1

ประชุม "จัดงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" วันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา

timeline 20171129 153204

ประชุม "จัดงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา 

 page

                     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ในการประชุม "จัดงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณมนฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894