psd1

ต้อนรับ "นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

timeline 20171126 145302

ต้อนรับ "นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

 page

                            วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 นายสำรวย เฉลย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้อนรับ "นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

page1

 

120586894