Black Ribbon

Dad9

 


             Iconriceข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560   Iconrice

พันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ คงคลัง(ตัน) ราคา/กก. ราคา/กระสอบ
พร้อมจำหน่าย

  กข6

ขยาย

0

21

525

กุมภาพันธ์ 2560

  กข15

ขยาย

1.3

21

525

มกราคม 2560

  ขาวดอกมะลิ 105

ขยาย

0

21

525

มกราคม 2560

  ขาวดอกมะลิ 105
  (ไม่คลุกสารเคมี)

ขยาย 0 21 525 มกราคม 2560

 ya1icon new1 ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ >คลิก<  ya1

   หมายเหตุ :    1. บรรจุเมล็ดพันธุ์ 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ 
                       2. ผู้สนใจสามารถสั่งจองเมล็ดพันธุ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ที่...
        
                   โทร.045-312592 ต่อ 104 หรือ LineID : taladmaledubon
                           และ Email : Ubn_rsc@rice.mail.go.th 
                       3. ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์ม << ใบสั่งจอง/สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

                                      

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมดำเนินงาน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนเพียงหลวง...

อ่านต่อ

"ร่วมถวายเพลพระนวกะ จำนวน 80 รูป ซึ่งอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)  ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี นำคณะข้าราชการในสังกัด รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก และพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์...

อ่านต่อ

คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาฯ และแผนกกสิกรรมป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ และโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์...

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูฝน ปี 2559 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว ณ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง และตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของคณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย อ.นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

"วันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2559 (ระยะออกดอก)" ณ แปลงขยายพันธุ์ข้าวเกษตรกรบ้านไร่ขี และบ้านฟ้าห่วน ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ...

อ่านต่อ

การเรียนรู้เรื่อง "การลดต้นทุนการผลิตข้าว" ในงานรณรงค์ส่งเสริมควบคุมการระบาดศัตรูพืช ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 ตำบลหนองเหล่า บ้านหนองหล่ม ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี...

อ่านต่อ

การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี...

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี วันที่ 22 สิงหาคม 2559... 

อ่านต่อ

พิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ...

อ่านต่อ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง (แม่น้ำมูล) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP"

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/2560

อ่านต่อ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด

อ่านต่อ

จุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา ปี 2559

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด